RSS
A A A
SmodBIP

Oświadczenie dyrektora o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.

28.04.2012

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej , oświadczam zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej /

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania, pochodzących z :

  • monitoringu realizacji celów i zadań,
  • samooceny kontroli zewnętrznej,
  • procesu zarządzania ryzykiem,
  • audytu wewnętrznego,
  • kontroli wewnętrznych,
  • kontroli zewnętrznych,

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest stanowiące załącznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Olsztyn  04. 2012r.        Teresa Ratuszniak

( miejscowość, data)    ( podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)

Opublikował: Dorota Ulatowska
Publikacja dnia: 28.04.2012

Dokument oglądany razy: 2227
« inne aktualności